Pismo MIiR znak: DZF-IV.7610.20.2018.DK z dn. 14.05.2018 r. dot. uproszczeń w rozliczaniu kosztów przejazdów w projektach PO WER

Pismo MIiR znak: DZF-IV.7610.20.2018.DK z dn. 14.05.2018 r. dot. uproszczeń w rozliczaniu kosztów przejazdów w projektach PO WER

Pismo MIiR znak: DZF-IV.7620.29.2018.DS z dn. 29.03.2018r. dot. środków trwałych poniżej 10.000 zł

Załączniki Pismo MIiR znak DZF-IV.7620.29.2018.DS z dn. 29.03.2018r. dot. środków trwałych poniżej 10.000 zł..pdf

Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy

Załączniki Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy

Pismo Ministerstwa Rozwoju znak DZF-IV.7620.6.2018.BG z dn. 05.01.2018r. dot. Bazy konkurencyjności dla Wnioskodawców.

Załączniki Pismo Ministerstwa Rozwoju znak DZF-IV.7620.6.2018.BG z dn. 05.01.2018r. dot. Bazy konkurencyjności dla Wnioskodawców..pdf

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - listopad 2017r.

Załączniki Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.pdf

Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Załączniki Pismo Ministerstwa Rozwoju znak DZF-IV.7610.58.2017.DK z dnia 02.11.2017r..pdf ...

Materiał stanowiący wskazówki w zakresie wprowadzania danych do Bazy personelu w aplikacji SL2014

materiał stanowiący wskazówki w zakresie wprowadzania danych do Bazy personelu w aplikacji SL2014 (FAQ)

Informacja dotycząca zwrotu środków

Załączniki Informacja dotycząca zwrotu środków

Wyświetlanie 1 - 10 z 55 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10