Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 2.1

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie. Obowiązuje od:...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - spoty telewizyjne

Zwiastun: https://youtu.be/o3bn_ZFoPXU Spot 30-sekundowy: https://youtu.be/uxE65u4VeNM Spot 45-sekundowy: https://youtu.be/jcP9ZJ3MfdM ...

Interpretacja kryterium dostępu nr 12 w ramach ogłoszonego konkursu otwartego nr POWR.01.02.01-IP.19-16-001/18

Załączniki Interpretacja kryterium dostępu nr 12 w ramach ogłoszonego konkursu otwartego nr POWR.01.02.01-IP.19-16-00118.pdf ...

Lista projektów zakwalifikowanych do negocjacji w ramach I rundy konkursu otwartego nr POWR.01.02.01-IP19-16-001/18

Lista projektów zakwalifikowanych do negocjacji w ramach I rundy konkursu otwartego nr POWR.01.02.01-IP19-16-001/18 Załączniki ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) [wersja 11] z dnia 19.04.2018r.

Załączniki SZOOP PO WER wersja 11 Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w...

Pismo MIiR znak: DZF-IV.7620.29.2018.DS z dn. 29.03.2018r. dot. środków trwałych poniżej 10.000 zł

Załączniki Pismo MIiR znak DZF-IV.7620.29.2018.DS z dn. 29.03.2018r. dot. środków trwałych poniżej 10.000 zł..pdf

Ruszył nabór do Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Jeśli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i zrealizowałeś ciekawy projekt, już dziś możesz zgłosić się do akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE)! Wystarczy, że od 11 do 13 maja br. otworzysz swoją...

Wyświetlanie 1 - 10 z 189 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10