Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 z dnia 09.07.2018 r.

Załączniki Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego.pdf zal_1_WLWK_EFRR_FS_wersja_09_07_2018-4.pdf ...

NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU!

NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU!   Zachęcamy do udziału w projektach wyłonionych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w województwie opolskim.   Poniżej...

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Załączniki Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach PO WER.docx ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu otwartego POWR.01.02.01-IP.19-16-001/18 oraz skład osobowy KOP

Załączniki Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu otwartego.docx Lista Członków...

Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów

Załączniki przewodnik_RODO dla projektów PO WER.pdf

Listę projektów ocenionych pozytywnie w ramach oceny merytorycznej w ramach konkursu otwartego (I runda) nr POWR.01.02.01-IP.19-16-001/18 - stan na 26.06.2018 r.

Listę projektów ocenionych pozytywnie w ramach oceny merytorycznej w ramach konkursu otwartego (I runda) nr POWR.01.02.01-IP.19-16-001/18 - stan na 26.06.2018 r. Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach oceny...

Wyświetlanie 1 - 10 z 204 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10