Informacja o zamknięciu konkursu otwartego z podziałem na rundy nr POWR.01.02.01-IP.19-16-001/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (Instytucja Pośrednicząca PO WER dla woj. opolskiego) informuje, iż w dniu 07.09.2018r. został zamknięty konkurs otwarty z podziałem na rundy nr POWR.01.02.01-IP.19-16-001/18 w ramach Programu...

Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 2.3

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie. Obowiązuje od:...

Zamówienia udzielane w ramach projektów - listy sprawdzające w zakresie prawidłowości stosowania przez beneficjentów zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udostępniło informację dot. dokumentu „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020". Podręcznik jest skierowany dla...

Wyświetlanie 1 - 10 z 215 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10