Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 2.3

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie. Obowiązuje od:...

Zamówienia udzielane w ramach projektów - listy sprawdzające w zakresie prawidłowości stosowania przez beneficjentów zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udostępniło informację dot. dokumentu „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020". Podręcznik jest skierowany dla...

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 z dnia 09.07.2018 r.

Załączniki Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego.pdf zal_1_WLWK_EFRR_FS_wersja_09_07_2018-4.pdf ...

NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU!

NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU!   Zachęcamy do udziału w projektach wyłonionych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w województwie opolskim.   Poniżej...

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Załączniki Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach PO WER.docx ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu otwartego POWR.01.02.01-IP.19-16-001/18 oraz skład osobowy KOP

Załączniki Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu otwartego.docx Lista Członków...

Wyświetlanie 1 - 10 z 209 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10